پرداخت آنلاین

دی ۱۶, ۱۳۸۹ |

online_paymentکاربران ADSL باران نت می توانند با ورود به پورتال کاربران باران نت در بخش امور مشترکین از پرداخت آنلاین استفاده کنند. قبل از استفاده از این روش که با تمامی کارتهای بانکی عضو شتاب صورت می پذیرد باید رمز دوم کارت بانکی خود را از طریق دستگاه خودپرداز بانک صادر کننده کارت فعال کنید.

در غیر این صورت جهت سهولت در پرداخت هزینه های مربوط به شرکت باران نت، حسابهای زیر را اعلام می نماییم.

 

 

شماره حساب : ۰۰۳ ۱۵ ۴۶ ۱۷
شماره کارت : ۴۴۹۵ ۵۱۷۶ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴
شماره شبا : ۰۳ ۶۱۵۰  ۰۱۷۴ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۱۲۰  IR61

 

 

حساب جام بانک ملت به نام آقای آرش فلک رو

 

————————————————————–

بانک صادرات
شماره حساب : ۱۰۰۴ ۶۸۸۰ ۳۰۸۳ ۰
شماره کارت : ۱۶۳۱ ۴۲۶۲ ۶۹۱۰ ۶۰۳۷
شماره شبا :‌ ۰۴ ۸۰۱۰ ۸۳۶۸ ۰۰۳۰ ۰۰۰۰ ۰۱۹۰ IR14

 

حساب سپهر بانک صادرات به نام آقای آرش فلک رو


 Copyright © 2010 Baran Net. All rights reserved